Alışveriş Bağımlılığı

2 Haziran 2022 Psikopol Dergisi 0

İlk olarak Emil Kraepelin (1915) tarafından tanımlanan “alışveriş bağımlılığı” kompülsif satın alma davranışı ile karakterize edilir. Kraepelin, problemi “oniomania” olarak tanımlar. “Onio” satın alma, “mania” […]

Personel Seçimi

30 Nisan 2022 Psikopol Dergisi 0

Geçmişte basılı bir iş sözlüğüne (DOT) dayalı olan iş analizi artık internet tabanlı O*NET sitesinden yapılmaktadır (Peterson vd., 1999, aktaran Hough & Oswald, 2000). O*NET […]

Öz Saygı

3 Mart 2022 Psikopol Dergisi 0

Özsaygı, bireyin kendisi hakkında olumlu ya da olumsuz tüm görüşleridir (Baumeister, 1998). Coopersmith (1967) özsaygıyı, bireyin kendisine karşı kişisel tutumu olarak tanımlamaktadır. Özsaygı sadece içsel […]

Beden İmajı

30 Kasım 2021 Psikopol Dergisi 0

Beden imajı, kişinin kendi bedeninin zihinsel temsilidir. Muth ve Cash (1997) ise, beden imajını, bireyin fiziksel özelliklerine göre edindiği her türlü duygu, düşünce ve davranışların […]

Psk. Eda MAT

25 Ekim 2021 Psikopol Dergisi 0

Merhaba, ben Eda Mat. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü mezunuyum. Psikopol Dergisinde yazar olarak görev almaktayım.  

Çiftler Arası Sadakatsizlik

1 Ekim 2021 Psikopol Dergisi 0

Sadakatsizliğin sözlük anlamı beklenmedik bir davranış sonucu aldatılmaktır (Yurtseven, 2019). Weiser ve ark. (2014), çiftlere sadakatsizlikten ne anladıklarını sormuş ve verilen cevapları; aldatma, güvensizlik, yalan […]