Psk. Eda MAT

Merhaba, ben Eda Mat. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü mezunuyum. Psikopol Dergisinde yazar olarak görev almaktayım.  

İlk olarak Emil Kraepelin (1915) tarafından tanımlanan “alışveriş bağımlılığı” kompülsif satın alma davranışı ile karakterize…

Geçmişte basılı bir iş sözlüğüne (DOT) dayalı olan iş analizi artık internet tabanlı O*NET sitesinden…

E/Ö psikolojisinin tarihinde birçok tartışma vardır (Highhouse & Schmitt, 2013). Birincisi alanın ismi ile ilgilidir….

Özsaygı, bireyin kendisi hakkında olumlu ya da olumsuz tüm görüşleridir (Baumeister, 1998). Coopersmith (1967) özsaygıyı,…

1 2 4