Ahlaki İkilemlerde Kişinin Verdiği Kararlar Ayna Nöronlarının Aktivitesi Tarafından Öngörülür.