GÜÇLÜ KAL VE HAKLARINI KORU: MOBBING

Mobbing; Türkçe deyimiyle yıldırma, bir bireyin kendini ifade etmesine engel olmak, sözünü kesmek, aşağılamak, sürekli eleştirmek ve hoş olmayan eylemlerde bulunmak terimlerinin sistematik uygulanmasıyla ortaya çıkan sosyolojik bir terimdir. Mobbing bazen iş hayatında bazen de sosyal yaşamda çoğu bireyin maruz kaldığı bir durumdur. Mobbing eylemi, genelde kendisini yetersiz gören insanlar tarafından; kıskandıkları, bazen de güçsüz …

GÜÇLÜ KAL VE HAKLARINI KORU: MOBBING Read More »