Yazılar

Yas Tutmak

Yas tutmak, insanın kaybettiği bir şeyi veya birini duygusal olarak işleme sürecidir ve evrensel bir deneyimdir. Kaybın çeşidi ne olursa olsun yas tutma süreci kişinin duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığını etkiler. Bu yazıda sizlere yasın tanımından, Freud’a ve Klein’a göre yasın ne olduğundan, yasın aşamalarından, yas tepkilerinden bahsedeceğim. Yasın Tanımı Genellikle yas kelimesi kaybedilen biri …

Yas Tutmak Read More »

Cahil Cesareti: Dunning-Kruger Etkisi

Dunning-Kruger etkisi, psikolojide belirli bir entelektüel veya sosyal alanla sınırlı bilgiye veya yetkinliğe sahip insanların nesnel kriterlere, akranlarının veya genel olarak diğer insanların performansına göre bu alandaki bilgi veya yeteneklerini büyük ölçüde abartmalarına neden olan bilişsel bir önyargıdır. Cornell Üniversitesi’nde çalışan Justin Kruger ve David Dunning adlı iki psikoloğun bulduğu bir etki olduğu için bu …

Cahil Cesareti: Dunning-Kruger Etkisi Read More »

GÜÇLÜ KAL VE HAKLARINI KORU: MOBBING

Mobbing; Türkçe deyimiyle yıldırma, bir bireyin kendini ifade etmesine engel olmak, sözünü kesmek, aşağılamak, sürekli eleştirmek ve hoş olmayan eylemlerde bulunmak terimlerinin sistematik uygulanmasıyla ortaya çıkan sosyolojik bir terimdir. Mobbing bazen iş hayatında bazen de sosyal yaşamda çoğu bireyin maruz kaldığı bir durumdur. Mobbing eylemi, genelde kendisini yetersiz gören insanlar tarafından; kıskandıkları, bazen de güçsüz …

GÜÇLÜ KAL VE HAKLARINI KORU: MOBBING Read More »

Militer şiddete maruz kalan çocuk beyninin travmayla başa çıkış yolları: Filistinli çocuklar üzerinde yapılan keşifsel bir çalışma

21. yüzyılın koşullarında toplumsal hafızamız sayısız acıya, şiddete, soykırıma, vahşiliğe tanıklık etmiştir. Ortalama bir insan psikolojisinin ve dahi fizyolojisinin bu denli travmatik deneyimlerle nasıl başa çıkabildiği, insanlık dışı koşullarda bile nasıl kendini bulunduğu duruma adapte edebildiği, insan beyninin ve psikolojisinin sınırlarını anlama konusunda sosyal psikologlara önemli ipuçları vermektedir. Bu noktada yaşadığımız çağın güncel soykırımı olarak …

Militer şiddete maruz kalan çocuk beyninin travmayla başa çıkış yolları: Filistinli çocuklar üzerinde yapılan keşifsel bir çalışma Read More »

İlişkiyi Habersiz Sonlandıran Ghoster ve Maruz Kalan Ghostee

Ghosting, dijital yeni dünyanın yeni bir ilişki bitirme stratejisidir. Birçok kişi çevrim içi ve gerçek hayatta tanıştığı partneri tarafından ghosting’e maruz kalmaktadır. Ghosting, biriyle kurulan iletişimin herhangi bir açıklama yapılmadan, aniden kesilmesidir. Tüm ulaşım yollarını kapatarak, iletişimin engellenmesi ve kişinin ortadan yok olmasıdır. Tek taraflı ilişki sonlandırmaya yönelik bu kaçınma davranışları, aramalara veya mesajlara cevap …

İlişkiyi Habersiz Sonlandıran Ghoster ve Maruz Kalan Ghostee Read More »

BORDERLİNE (SINIR) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Borderline kişilik bozukluğu kişinin düşünce ve algılama biçiminde insanlara karşı olan duygularında ve ikili ilişkilerinde problemlere yol açan psikiyatrik rahatsızlıktır. Rahatsızlığı tanımlayan Borderline kelimesi ‘sınırda, belirsiz’ anlamını taşır. Bunun nedeni Borderline kişilik bozukluğunun ilk tanımlandığı dönemde; nevroz ve psikoz olarak adlandırılan iki psikiyatrik durum arasında sınır olarak kabul edilmesidir. APA’nın DSM kriterlerine göre Borderline Kişilik …

BORDERLİNE (SINIR) KİŞİLİK BOZUKLUĞU Read More »

Matrix Perspektifinden Beynin Gerçeklik Algısı

Gerçekliği olduğu gibi mi algılıyoruz? Yoksa algıladığımız şey bir tür yanılsama mı? Bu sorular, Plato’nun Mağara Alegorisinden Matrix filmine kadar yıllardır sadece psikolojinin değil, birçok alanın ele aldığı bir konu olmuştur. Gerçekliğimiz, duyu organlarımızla dış dünyadan aldığımız bilgilerin beyin tarafından işlenmesi ve yorumlanması sonucunda oluşan subjektif bir deneyimdir. Gerçeklik algımızın bu kadar kişisel ve subjektif …

Matrix Perspektifinden Beynin Gerçeklik Algısı Read More »

AÇLIĞIN BİLİNÇSİZLİĞİ

Aç olmak… İnsan neye açtır? Niçin açtır? Bu zamanda çoğumuz hızlı yaşıyoruz. Hep bir yerlere yetişme endişesi içerisinde buluyoruz kendimizi. Yaptığımız konuşmalar hızlı, yaptığımız yemekler dahi hızlı. Çoğunlukla bir şeylerin hazır olmasını yeğliyoruz. Hızı arıyoruz. Mesela hızlı olan otomobil, hızlı olan internet gibi. Bu durumda ise hızlı tüketme başlıyor. Bir şeyleri tam olarak sindiremiyoruz. Bulunduğumuz …

AÇLIĞIN BİLİNÇSİZLİĞİ Read More »

NARSİST ANNELER

Narsist bir anne, çocuğunun sahibi olduğunu düşünen, çocuğunun hayatını kontrol eden, çocuğu üzerinden kendi varlığını sürdüren veya çocuğunu değersizleştirerek rekabet halinde olup onunla uğraşan bir ebeveyn olarak tanımlanabilir. Narsist anne, çocuğunun veya yetişkin olan evladının bağımsızlığını tehdit olarak algılar ve çocuğu ile ilgili absürt beklentiler içerisinde olur. Çocuğunun beklenti, arzu, şikâyet ve sınırlarının farkında olmayan, çocuğunun …

NARSİST ANNELER Read More »

Hayatınıza Yön Veren Kişisel Çizgiler: Sınırlar

Hayatınızın ipleri sizin elinizde mi yoksa başkaları tarafından mı kontrol ediliyor? Hayır demekte zorlanıyor musunuz? Yapmak istemediğiniz fakat kaybetmekten veya onaylanmamaktan korktuğunuz için istemeden yaptığınız neler var? İstekleriniz ve verdiğiniz kararlar gerçekten size mi ait? Bizim kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı yaptığımız seçimler belirler. Nelere evet, nelere hayır dediğimiz ve çizdiğimiz sınırlarımız belirler. Aile hayatında, …

Hayatınıza Yön Veren Kişisel Çizgiler: Sınırlar Read More »

Scroll to Top
Skip to content