Bilincin ötesinde: PARAPSİKOLOJİ

Günlük hayatınızda karşılaştığınız ve anlam veremediğiniz bir durumu aklınıza getirin. Örneğin, düşündüğünüz kişinin sizi aradığı veya onunla ilgili haber geldiğinde ne düşünürsünüz? Zaman zaman yaşanılan bu durumun açıklaması var mıdır yoksa gerçekten tesadüf müdür?

Parapsikolojinin ilgi duyduğu bir konudur demek mümkündür. Araştırmacılar bu durumun aslında bir tesadüf olmadığına inanırlar. Parapsikoloji; psikonezi, ölümden sonra yaşam, duyular dışı algılama gibi konuları inceleyen, aynı zamanda deneysel yöntem yoluyla varlığını belirtmeye çalışan bir araştırma alanı olarak bilinir. Telekinezi, telepati, duru görü gibi konu alanları bu çalışmalar için destekleyici niteliktedir. Birçok bilim insanı, parapsikolojiyi uzun süredir yapılan çalışmalara rağmen psişik yeteneklere dair yeteri kadar kanıt ortaya koyamadığı için ‘sözdebilim’ olarak görür.

Günümüzde Parapsikoloji

Desteklemeyeni kadar destekleyeni de olan bu alan, Avrupa’da birçok çalışma alanına sahiptir. Parapsikoloji günümüzde yaklaşık 40 ülkede üniversitelerde yer edinmiş bulunmakta ve eğitimi verilmekte olan bir alandır. Türkiye’de pek bilinmemekte olmakla birlikte eğitimi de verilmemektedir. Ancak Parapsikolojik araştırmalarda geçmişten günümüze doğru bir azalma görülmüştür. ABD’ de parapsikoloji ile ilgili araştırma yapılan birçok laboratuvar kapatılmıştır. Sebebi ise oradaki bilim insanları tarafından tam olarak bir bilim olarak görülmemesi ve bu yüzden güvenilir bulunmamasıdır. Tüm bunlara rağmen ABD’deki 2 üniversite parapsikoloji laboratuvarlarını aktif halde çalışmalarını yürütmek üzere kullanmaktadırlar.

Günümüzde parapsikoloji ile ilgili akademik olarak sürdürülen çalışmaların Avrupa ülkeleri arasında başta olan ülkelerden biri İngiltere’dir.

 

Parapsikoloji’nin içerdiği ve ilgilendiği konu ve alanlardan bazıları

Psikokinezi/Telekinezi: Maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır. Gerçekliğine dair bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte varlığı, bu alanda araştırma yapanlar tarafından güçlü bir şekilde savunulmaktadır. Parapsikolojinin üzerinde durduğu bir konudur.

Bir psikokinezi seansında büküldüğü iddia edilen kaşık.

 

Durugörü: Canlı ve cansız nesnelerin ve olayların beş duyunun yardımı olmadan algılanması şeklinde tanımlanabilir. Gözler kapalıyken çevreyi görebilme, saydam olmayan cisimlerin ardını görebilme gibi örnekler verilebilir. Aynı şekilde durugörü de bilimsel bir kanıta sahip değildir.

 

Telepati (mekanlar arası algılama): Bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneğine telepati denir. Yazının başında verilen örnekler telepati ile bağdaştırılabilir.

Parapsikoloji’nin birçok alanda çeşitli uygulamaları vardır. Bunlardan bazıları arkeoloji alanında (kazı yerlerini belirleme amacı iddia edilmiştir), istihbarat alanında (CIA himayesinde gerçekleştirildiği öne sürülen bir çalışma), ve kayıp kişilerin aranması (ABD gibi ülkelerde) gibi alanlarda kullanıldığı iddia edilmektedir.

Özetlenecek olursa, parapsikoloji ve ilgilendiği konu alanları hiçbir bilimsel kanıta sahip olmamakla birlikte Avrupa’da ilgileri oldukça üstüne çeken bir alandır. Türkiye’de henüz ilgi görmemektedir. Genel olarak, parapsikoloji, belli şartlar içerisinde insan zihni dışına, yani zamanın ve mekânın ötesine uzanan bir alan olarak gözükmektedir. Bu zihinler arası etkileşimin mesafeye bağlı olmadığı da iddia edilmektedir. Bu sebepten dolayı aracısının ne olduğu belirsizdir. Aynı zamanda tartışmalarının hala devam ettiği, beş duyu organın dışında kalan olayları anlamlandırmaya çalışan bir alandır. Ek olarak, Parapsikoloji; ‘psikolojinin ötesinde’, ‘bilincin ötesinde’ gibi isimlerle de adlandırılmakta olup varlığını kanıtlamaya çalışmaya devam eden gizemli bir konudur. Bu şekilde birçok konu başlığına sahiplik eden parapsikolojinin varlığını kanıtlayabilmesi güç görülüyor. Bazı eleştirmenler, Psikolojinin açıklayamadığı belli başlı konuları doldurmaya çalışmak için faydalı bir alan olduğunu düşünüyorlar.

 

Sinem KAYNAR

Kaynakça:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Parapsikoloji

https://tr.wikipedia.org/wiki/Telepati

 

1 thought on “Bilincin ötesinde: PARAPSİKOLOJİ”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content