Sosyal dışlamanın ağrısı*: Fiziksel ağrıdaki beyin devreleri ‘sosyal ağrı’ tarafından aktif hale getiriliyor.

     Sosyal ağrının sebep olduğu sıkıntı (örneğin, eş dost kaybı, adaletsizliğe maruz kalmak ya da daha genel anlamıyla bir sosyal bağın tehdit altında olduğu bir durumda), SISSA tarafından yapılan çalışmada da gözlendiği üzere, fiziksel ağrı ile alakalı olan beyin devrelerini aktif hale getiriyor. Bu olay, dolaylı yoldan tecrübe edilen (bir başkasını gözlemleme yolu ile) ağrılar için de geçerli.

     Ağrısız bir yaşamı hepimiz istesek de onsuz hayatta kalmamız mümkün değildir. Ağrı, tehlikeleri uyaranları (içsel ya da dışsal) sinyaller ve davranışlarımıza kılavuzluk eder. Temel amacı kaçma, kurtulma ve iyileşmeyi öncelemektir. Bu yüzden ağrıyı hissederiz ve başkalarında da tespit edebiliriz. Aslında ağrı, sadece kişinin kendisini değil, onunla beraber tüm sosyal bağlarını da korur. Beyin, ağırlıklı olarak ağrının fiziksel boyutuna yönelik devreleri barındırırken diğer bölgelerde ise duyuşsal ağrı ile alakalı devreler bulunur.

     Silani ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, geçmişte kullanılanlardan daha gerçekçi bir deneysel düzen prosedürü uyarlandı ve aynı çalışmada fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanılarak hem sosyal hem de fiziksel ağrı ile ilgili testlerde davranışları ve de sonuçları karşılaştırıldı. ‘’Klasik çalışmada belirli bir şekle uygun olarak yapılmış prosedür, sosyal dışlanma durumunu çizgi filmler yoluyla canlandırmıştı.      Bizim  bu denli bir yalınlaştırmanın gereğinden fazla olduğu ve data toplamada sistemsel bir yanlılığa sebep olabileceği konusunda şüphelerimiz vardı, bu nedenle videolarımızda gerçek insanlar kullandık.’’ diyor Silani.

     Katılımcılar, oyunculardan birinin kasıtlı olarak diğerleri tarafından dışlandığı (sosyal ağrı koşulu) topla oynanan bir oyun deney düzeneğine katıldı. Bu dışlanan oyuncu katılımcının kendisi ya da oyun tarafından seçilen ortağı oluyordu. Diğer yandan da bir diğer değişken olarak, katılımcıya ve ortağına, hafif ölçülü ağrı verici bir uyaran verildi (fiziksel ağrı koşulu). Katılımcının kendisi, uyaranlara bizzat maruz kalmadığı durumlarda, oyundaki ortağının uyaranlara tepkisine tanıklık etmiş oldu.

     Silani ‘’Elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, sosyal ağrı koşulunda aktivasyon olduğu gözlemlenen bölge, fiziksel ağrının duyusal işlemesiyle alakalı olan arka insular korteks.’’ diyor ve ekliyor; ‘’ Bu aktivasyon hem uyaranı bizzat alma da hem de dolaylı yoldan ( oyundaki ortağının uyarana maruz bırakıldığı durum) alma da gözlemleniyor.’’

     “Bulgularımız, başkalarının duyguları ile olan ilişkimizdeki temsiliyetlerin aslında benzer durumlarda bizzat deneyimlediğimiz duygulara benzerliği açısından empatinin teorik modeline katkı sağladı.”

*Pain: Metnin orijinalinde kullanılan ‘’pain’’ en yaygın haliyle ‘’acı’’ olarak çevriliyor, ancak durumun uzunluğu ve etkisi açısından ‘’ağrı’’ olarak çevirmeyi uygun gördük.

Kaynak: ScienceDaily

Çeviren: Esra Kardelen Yöyen

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content