Amino Asit Türevlerini Arttırmak Şizofreni İçin Bir Tedavi Yolu Olabilir.