Author name: Secem Uluğ

GÜÇLÜ KAL VE HAKLARINI KORU: MOBBING

Mobbing; Türkçe deyimiyle yıldırma, bir bireyin kendini ifade etmesine engel olmak, sözünü kesmek, aşağılamak, sürekli eleştirmek ve hoş olmayan eylemlerde bulunmak terimlerinin sistematik uygulanmasıyla ortaya çıkan sosyolojik bir terimdir. Mobbing bazen iş hayatında bazen de sosyal yaşamda çoğu bireyin maruz kaldığı bir durumdur. Mobbing eylemi, genelde kendisini yetersiz gören insanlar tarafından; kıskandıkları, bazen de güçsüz …

GÜÇLÜ KAL VE HAKLARINI KORU: MOBBING Read More »

Sosyal Kimlik Ve Kültürün Ayrılmaz İlişkisi

Topluluklar, kültürümüzün ve psikolojimizin yapıtaşlarıdır. Kimliğimiz ve kültürle direkt etkileşim içerisinde olan “kültürel psikoloji” kavramı bu noktada karşımıza çıkar. Kültürel psikoloji kişinin kültürünün ve yetiştirilme biçiminin kişinin toplum içerisindeki günlük varoluşundaki etkilerine eğilir. Bu etki insan davranışlarının yanısıra bilinçaltındaki algılarımıza ve davranış algoritmamıza da dokunur. Temelde bireyin sosyal kimliği ve kültürü arasında güçlü bir ilişki …

Sosyal Kimlik Ve Kültürün Ayrılmaz İlişkisi Read More »

Scroll to Top
Skip to content