Bilişsel (Kognitif) Sorun Belirtileri, Nedenleri ve Etkileri

Bilişsel bozukluklar genellikle ince bir şekilde başlar, ancak etkilenen bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde engelleyene kadar ilerler. Çeşitli bilişsel bozuklukları, semptomlarını ve ilgili tedavi seçeneklerini anlamak önemlidir.

Bilişsel Bozukluk Türleri Nelerdir?

Bilişsel bozukluklar, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın (DSM-V) beşinci baskısındaki nörobilişsel bozukluk sınıflandırmasının bir parçasıdır. Bilişsel bozukluklar, bir bireyin bilişsel işlevini, tedavi olmadan toplumda normal işleyişin imkansız olduğu bir noktaya kadar önemli ölçüde bozan herhangi bir bozukluk olarak tanımlanır. Bazı yaygın bilişsel bozukluklar şunları içerir:
  • Bunama
  • Gelişimsel bozukluklar
  • Motor beceri bozuklukları
  • Amnezi
  • Madde kaynaklı bilişsel bozukluk
En yaygın bilişsel bozukluklardan biri olan Alzheimer hastalığı, yaklaşık 5,1 milyon Amerikalıyı etkiliyor.

Bilişsel Bozukluğa Ne Sebep Olur?

Çoğu zihinsel bozukluk gibi, bilişsel bozukluklara da çeşitli faktörler neden olur. Bazıları anne karnındaki hormonal dengesizliklerden, bazıları genetik yatkınlıktan, bazıları da çevresel faktörlerden kaynaklanır. Bilişsel bozuklukların yaygın çevresel nedenleri, özellikle bebeklik döneminde olmak üzere bilişsel gelişimin savunmasız aşamalarında uygun besinlerin ve etkileşimin eksikliğini içerir.
Bilişsel bozukluğun diğer yaygın nedenleri arasında madde kötüye kullanımı ve fiziksel yaralanma yer alır. Beynin bilişsel işlevi belirleyen bir alanı, aşırı ilaç kullanımı, alkol veya fiziksel travma nedeniyle hasar gördüğünde, bu nörofizyolojik değişiklikler bilişsel işlev bozukluğuna neden olabilir.

Bilişsel Bozukluğun Belirtileri Nelerdir?

Bilişsel bozukluk belirtileri, belirli bir bozukluğa göre değişir, ancak çoğu bozuklukta bazı yaygın belirti ve semptomlar örtüşür. Bilişsel bozukluğun en yaygın belirtilerinden bazıları şunlardır:
  • Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
  • Zayıf motor koordinasyonu
  • Kısa süreli veya uzun süreli hafıza kaybı
  • Kimlik karmaşası
  • Bozulmuş muhakeme
Bazı bilişsel bozukluklar aşamalar halinde gelişir ve hastalık ilerledikçe semptomların şiddeti artar. Örneğin Alzheimer hastalığı, hastanın çok küçük unutkanlık belirtileri göstermesiyle başlar. Hastalar iyi bildikleri isimleri unutabilir veya yakın zamanda yaptıklarını hatırlamakta güçlük çekebilirler. Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığının ilk belirtileri genellikle normal hafıza hatalarından ayırt edilemez. Ancak hastalık ilerledikçe, etkilenen kişinin hafızası kalıcı olarak bozulur. Nadiren netlik anları yaşayabilirler, ancak hayat genellikle bir kafa karışıklığı içinde yaşanır.

Bilişsel Sorunların Duygusal Belirtileri

Bilişsel problemler çeşitli şekillerde ortaya çıkar ve duygusal dengesizlik en yaygın semptomlardan biridir. Bilişsel bozukluk sinir bozucudur ve bundan muzdarip olanlar genellikle duygusal patlamalarla tepki vererek, arkadaşlarının ve ailesinin yardım etmesini zorlaştırır. Diğerleri, kendilerini izole etme çabasıyla insanları uzaklaştırabilir, bu da sorunu daha da kötüleştirir. Diğer bilişsel bozukluklar, kişinin donuk veya var olmayan duygulara sahip olmasına neden olarak zıt etkiye sahiptir.

Bilişsel Sorunların Fiziksel Belirtileri

Biliş sorunları genellikle görünür dışa dönük belirtiler şeklinde ortaya çıkar. Etkilenen kişi sersemlemiş ve kafası karışmış görünebilir ve gözleri cam gibi görünebilir. Motor koordinasyon, hem nörolojik hem de psikolojik bilişsel bozukluklarda sıklıkla etkilenir ve kişi alışılmadık tavırlara veya sadece denge ve normal duruş eksikliğine sahip olabilir.

Bilişsel Kararsızlığın Kısa ve Uzun Vadeli Etkileri

koordinasyon eksikliği yer alır. Uzun vadeli etkiler, isimleri ve önemli yüzleri unutmak gibi bildirimsel hafızanın artan kaybını ve kişinin eylemleri üzerinde genel bir duygusal istikrar ve kontrol eksikliğini içerir.Bilişsel istikrarsızlık hem kısa hem de uzun vadeli etkilerle birlikte gelir. Bazı yaygın kısa vadeli etkiler arasında hafıza kaybı, bir kafa karışıklığı durumu ve koo 

İlaç Tedavisi: Bilişsel Sorunlar İçin İlaç Seçenekleri

Neyse ki, bilişsel sorunlar için ilaçlar söz konusu olduğunda çeşitli seçenekler mevcuttur. Bilişsel bozuklukların çoğu kalıcı olarak tedavi edilemezken, yaşamı zorlaştıran belirtiler tedavi edilebilir ve yaşam kalitenizi iyileştirmek için yönetilebilir. Hafıza kaybını azaltmak ve bilişsel işlevi iyileştirmek için tasarlanmış takviyeler ve ilaçlardan, genellikle bilişsel bozukluktan kaynaklanabilecek depresyon ve kaygıya yardımcı olanlara kadar, bilişsel sorunlar için ilaç seçenekleri çoktur.

Bilişsel İlaçlar: Olası Seçenekler

Bilişsel bozukluklar için en yaygın kullanılan ilaçlar, antidepresanlar ve hafızanın daha fazla bozulmasını önleyen ilaçlardır. Bu tür ilaçlar, bilişsel sorunlardan etkilenen bir kişinin farkındalığını yıllarca uzatmayı mümkün kılabilir. Belirli bir durum için hangi ilaçların en etkili olacağını belirlemek için tam bir tıbbi değerlendirmeden geçmeniz gerekir.
Şevval Nur Yılmaz
KAYNAKÇA: https://www.psychguides.com/neurological-disorders/cognitive/

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content