Çiftler Arası Sadakatsizlik

Sadakatsizliğin sözlük anlamı beklenmedik bir davranış sonucu aldatılmaktır (Yurtseven, 2019). Weiser ve ark. (2014), çiftlere sadakatsizlikten ne anladıklarını sormuş ve verilen cevapları; aldatma, güvensizlik, yalan söyleme, gizli, ahlaksız, saygısız ve üzücü şeklinde özetlemiştir. Yurtseven (2019) sadakatsizliğin kardeş, akraba, arkadaş gibi herkesten gelebileceğini belirterek en zorunun eşten geldiğini vurgulamıştır. Sadakatsizlik, ilişkilerde olabilecek en ciddi sorunlardan biridir. Çiftlerde sadakatsizlik, bağlılık vaadi taşıyan bireylerin duygusal veya cinsel olarak aldatıcı davranışlardır.

Sadakatsizliğin farklı tanımları ve türleri literatürde yapılmış olsa da, en yaygın olan iki tür duygusal ve cinsel sadakatsizliktir. Sadakatsizliğin hiçbir nedeni kabul edilemez olsa da, literatürde nedenlerin neler olabileceğine dair birçok araştırma vardır. Bir çalışmada evlilik doyumunun düşük olduğu ve eşlerin çok mutlu olmadığı ilişkilerde mutlu çiftlere göre daha fazla sadakatsizlik eğilimi olduğu bulunmuştur (Kubat, 2012). Evlilikte yoğun tartışmaların ve mutsuzluğun da sadakatsizliğe yol açabileceği bildirilmiştir. Romantik ve cinsel ilişkiden duyulan düşük tatmin de sadakatsizliğin olası nedenleri olarak gösterilmektedir (Kantarcı, 2009). İstatistiksel oranlar, sadakatsizliğin tüm cinsiyetlerde, her tür ilişkide ve tüm kültürlerde olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, erkeklerin daha fazla sadakatsizlik davranışı sergiledikleri çoğu araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır. Dijitalleşen dünya ile birlikte hayatımıza giren internet, sadakatsizliğin bu kanallar üzerinden gerçekleşmesini sağlamıştır.

Alkol ve uyuşturucunun etkileri nedeniyle bireyin rasyonel kararlar verememesi de sadakatsizlik sebebi olabilmektedir. Sadakatsizlikle başa çıkma stratejilerinde bireysel farklılıklar vardır. Yüksek benlik saygısı sayesinde, bazı kişiler sadakatsizlikle daha iyi başa çıkar. Çiftler arasındaki sadakatsizlikten etkilenen sadece eşler değildir. Çocuklar da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, ebeveynleri sadakatsizlik yapan çocukların gelecekte aynı davranışı sergileme olasılıkları daha yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, sadakatsizlik davranışında aile kalıplarını bilmek çok önemlidir. Sadakatsizlik sonrası yaşanan sıkıntılar için bireysel terapi, çiftler arasındaki sorunları çözmek için ise aile ve çift terapisi önerilmektedir. Böylece bireysel terapilerde affetme ve iyi oluş teması vurgulanırken, aile ve çift terapilerinde problem çözme ve iyi iletişim kurabilme vurgulanmaktadır. Böylece sadakatsizliğin psikolojik etkileri hafifletilmeye çalışılır. Sonuç olarak, sadakatsizlik çiftler arasındaki en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle sadakatsizliğin nedenlerini, sonuçlarını ve beraberinde getirdiği sorunları iyi araştırmak ve bu çiftlere bu bağlamda destek olabilmek önemlidir.

Yazan: Eda Mat

 

Kaynak: Kantarcı, D. (2009). Evli bireylerin bağlanma stillerine göre adatma eğilimleri ve çatışma yönetim biçimlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi).

Kubat, D. E. (2012). Evli bireylerde aldatma eğilimi ve evlilik doyumu ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

Weiser, D. A., Lalasz, C. B., Weigel, D. J., & Evans, W. P. (2014). A prototype analysis of infidelity. Personal Relationships, 21(4), 655-675.

Yurtseven, C. S. (2019). Yetişkinlerde erken dönem uyum bozucu şemalar, yakın ilişkilerde psikolojik eğilimler ve aldatma arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi).

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content