Vücut Algısı, Vücudunuzun Sinyallerini Nasıl Okuduğunuzu Etkiler

Vücudunuzu dinleyin. Bağırsak tepkiniz nedir? Kalbiniz size ne söylüyor? Bu ifadeleri, bedensel duyumları bilgi olarak nasıl yorumladığımızı açıklamak için kullanırız. Örneğin, biriyle tanıştığınızda ve ona güvenip güvenemeyeceğinizi merak ettiğinizde midenizde bulantı hissi oluşabilir veya birisi hikayesini paylaştığında kalbinizde bir sancı hissedebilir ve yardım etmek isteyebilirsiniz. Ancak bazen vücut sinyallerinizi yorumlamak zor olabilir veya daha sonra algınızın yanlış olduğunu keşfedebilirsiniz.

Birini bu sinyalleri yorumlamada diğerlerinden daha iyi yapan nedir?

Vücudunuzu içeriden ve dışarıdan deneyimlersiniz: Cildinizin ve uzuvlarınızın nasıl göründüğünün, aynı zamanda ne kadar aç hissettiğinizin veya egzersiz sırasında kalbinizin ne kadar güçlü attığının farkında olabilirsiniz. İçsel bedensel uyaranların işlenmesine içsel algı-interoception- denir. Vücut algısı dışsal, görünüşle ilgili algıları, duygulanımları ve bilişleri ifade ederken, aynada kendinize baktığınızda beden imajınıza sıklıkla çağrışım yapar.

Vücudunuz hakkında nasıl hissettiğinizin, vücudunuzun içsel sinyallerini anlamada ne kadar iyi olduğunuzu belirlediği ortaya çıktı. İçsel algı, bedensel duyumlara duyarlılığı, bu duyumları yorumlamanın doğruluğunu ve bilinçsiz süreçleri de içerir.

Aynada kendimizi nasıl gördüğümüz büyük ölçüde değişebilir. Örneğin, bazı insanlar görünüşlerinden büyük zevk alırken, diğerleri için ayna utanç ve kendini kınama duygularını uyandırabilir. Açıkçası, zihinsel sağlığınız ve iyiliğiniz için olumlu bir vücut algısına çaba göstermeliyiz. Ve şimdi, yeni bir çalışma, olumsuz bir vücut algısının etkilerinin düşündüğümüzden daha geniş kapsamlı olabileceğini gösteriyor.

 

Çalışma: Vücut algısı ve İç Algı

Yeni araştırmalar, beyin ve iç organlar arasındaki bağlantı gücünün, insanların görünüşleri hakkında nasıl hissettikleri ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Cortex’te yayınlanan bu çalışma, vücut algısı ile beynin iç sinyalleri işlemesi arasındaki ilişkiyi araştırdı. Araştırma katılımcıları, Birleşik Krallık‘ta bir grup sağlıklı yetişkindi. Şunları ölçen dört beden algısı değerlendirme anketi yaptılar: vücut memnuniyeti, vücudun işlevselliğinin takdiri, bedensel görünüşten utanma ve kilo kaygısı.

Araştırmacılar daha sonra katılımcıların iç algılama süreçlerini değerlendirmek için ölçümler yaptılar. Kalpten ve bağırsaktan gelen bazı mesajlar bilinçli farkındalığın dışında işlenir. Sinir sistemi bu sinyalleri yorumlar ve beyni sürekli olarak vücudun iç durumuyla ilgili bilgilerle günceller. Bağırsak ve beyin arasındaki bağlantının gücü gibi bilinçsiz sinyaller, her iki bölgenin elektriksel aktivitesi aynı anda kaydedilerek ölçüldü. Ayrıca beynin kalp atışlarına verdiği tepkiler de ölçüldü.

Araştırmacılar, beyinleri bu içsel mesajları algılamada daha az verimli olan yetişkinlerin olumsuz bir vücut algısına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldular. Spesifik olarak, bağırsaklara ve kalbe verilen daha zayıf beyin tepkilerinin, katılımcılarda daha fazla vücut utancı ve kilo endişesiyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu keşfettiler. Yani, beyin vücudun içinden gelen sinyallere ne kadar az tepki veriyorsa, bireylerin dış görünüşleri hakkında olumsuz görüşlere sahip olma olasılığı o kadar yüksekti.

Araştırmacılar, beynin iç bedenle daha zayıf bir bağlantısı olduğunda, bunun nedeni, beynin bir öz-farkındalık alışkanlığı olarak dış bedene daha fazla vurgu yapması olabileceği sonucuna vardılar. Dolayısıyla kişinin görünüşü, kendini değerlendirmede vücudunun nasıl hissettiğinden çok daha önemli hale gelir.

Önceki araştırmalar, sürekli olarak olumsuz vücut imajının bilinçli bir düzeyde (kalp atışınızı veya midenizdeki dolgunluk hissini takip edebilmek gibi) karşılıklı algıyı bozduğunu göstermiştir. Ve şimdi bu etkinin daha derin, bilinçsiz bir düzeyde de gerçekleştiğini biliyoruz.

Araştırma, olumsuz bir beden imajının kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor. Belki de insanları içsel duyumların daha fazla farkına varmaları için eğitmek mümkün olabilir ve bu bedensel sinyalleri başkalarına nasıl göründüklerinden çok nasıl hissettiklerine odaklanmaları için güçlendirmek mümkün olabilir.

 

Kaynak: Psychology Today

İrem Kesimoğlu

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content