Çocuklukta Yaşanılan Cinsel İstismarın Yetişkinliğe Etkileri

 İstismarın her türlüsü insan üzerinde derin etkiler bırakabilmektedir. İstismarın türlülerinden ve günümüzün büyük sorunlarından biri olan cinsel istismar, hangi yaş grubunda ve cinsiyette olursa olsun mental zedelenmelere yol açmaktadır. Bununla beraber çocuklukta yaşanılan cinsel istismar, cinsel kimliğe ve insanın kendini arama çabalarına baltalamalar yapabilmektedir. Literatürde yetişkinler için saldırı kelimesi kullanılırken çocuklar için istismar kelimesi kullanılmaktadır. Bunun sebebiyse, yetişkinlerde beden dokunulmazlığını ihlal eden bir eylem aranırken çocuklarda tanım sadece bedenle sınırlın değildir. Cinsel istismar, bir çocuğun onayı olsun olmasın kendisinden en az dört yaş büyük biri tarafından cinsel haz amacıyla çeşitli cinsel eylemlere ve unsurlara maruz bırakılmasıdır.  Çocuklukta yaşanılan cinsel istismarın kısa ve uzun süreli pek çok etkisi görülebilmektedir ve pek çok istismara maruz kalan kişi, bu travmanın öngöremediği etkileriyle mücadele etmektedir. Bu konuyla ilgili kaynaklarda yer alan verilere dayanarak daha önce çocuklukta cinsel istismara maruz kalmış kişilerin yaşadığı problemlere yer vererek bu meselenin önemine ve kişilerde ne derecede mühim yaralar açabildiğine vurgu yapmak istedim. Bahsedilen etkiler sadece önceki vakaların çeşitli ve ayrık sonuçları olmakla beraber istismara uğramış herkeste görüleceği anlamı taşımamaktadır.

İstismarın oluşturabileceği etkilere gelirsek:

Zedelenmiş Cinsellik

İhanet Duygusu

Acizlik Duygusu

Suçluluk Duygusu

Utanç Duygusu

Damgalanma

Agorafobi

Kompulsif Davranışlar

Olayı anımsatan nesnelere Karşı Yoğun Anksiyete

Mastürbasyon

Kişilik Bozukluğu

Borderline

Madde Bağımlılığı

Bulimia Nevrosa

Kendine Zarar Verme Eğilimi ve İntihar

Anksiyete ve Depresyon

 Bu durumların gerçekleşmesinin hepsi pek çok farklı değişkene bağlıdır. İstismara uğranan yaş, bunun sıklığı, sosyal destek, cinsiyet, şiddet içerip içermediği gelecekte bu durumun oluşturabileceği yansımalar için değişken niteliğindedir.  Fakat neticesinde cinsel istismar yetişkinlikte bireyin yaşamına ve ruh sağlığına etki edebilmektedir.

 Ama tüm bunlardan önce kimse çocuk ya da yetişkin yaşta, yaşadıklarıyla tek başına mücadele etmek zorunda değildir. Bu sürecin etkileriyle başa çıkmak için destek almak, konuşmak ve paylaşmak kişilere yardım edecektir. Ne kadar erken yaşta destek alınırsa, hayatı zorlaştıran bu etkilerle başa çıkmak daha az yıpratıcı olacaktır. Cinsel saldırı ve istismar durumlarında susmanın değil, konuşmanın öğretildiği; mağdurun değil, failin suçlu bulunduğu ve bu vakaları üstünü örtmeye örtmeye azalttığımız bir gelecek inşa edebilmemiz umuduyla.

Rümeysa Kurt

Kaynaklar

https://turkarchpediatr.org//en/twins-abused-by-their-father-13731

https://turkarchpediatr.org//en/demographic-and-clinical-features-of-child-abuse-and-neglect-cases-one-year-experience-of-the-hospital-based-child-protection-team-of-ege-university-turkey-13595

https://arsiv.dusunenadamdergisi.org/ing/Articledetailsedd7.html?MkID=62

Türkkan, T. , Odacı, H. & Bülbül, K. (2021). Çocuk İstismarı ve İhmalini Anlamak: Ekolojik Bir Yaklaşım . Toplum ve Sosyal Hizmet , 32 (2) , 709-728 . DOI: 10.33417/tsh.847467

Güneş Aslan, G. (2020). Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Yetişkinlik Dönemindeki Etkileri Hakkında Bir Derleme . Toplum ve Sosyal Hizmet , 31 (2) , 647-676 . DOI: 10.33417/tsh.727426

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content