Duygudurum ve Anksiyete Bozukluklarına Sahip Olan Bireyler, Beynin Kontrol Devrelerinde Aynı Anormalliklere Sahip.

Özet: Duygudurum ve anksiyete bozukluklarına sahip olan bireyler beynin bilişsel ve duygusal kontrol ile ilgili bölgelerinde anormal derecede düşük aktivasyona sahip. Ayrıca beyin taramaları, duygusal düşünceleri işlemeyle alakalı beyin bölgelerindeki hiperaktiviteyi de ortaya koydu.

(Kaynak: British Columbia Üniversitesi)

JAMA Psychiatry’de yayınlanan yeni çalışma, duygudurum ve anksiyete bozukluklarına sahip olan bireylerin beynin duygusal ve bilişsel kontrol ile ilgili bölgelerinde aynı anormalliklere sahip olduklarını ilk defa ortaya koydu.

     Bulgular majör depresif bozukluk, bipolar bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete bozukluklarına sahip olan bireylerde, bu beyin bölgelerini hedefleyen yeni tedavilerin gelişmesine dair ümit vadediyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve UBC’de bir psikiyatri profesörü olan Dr. Sophia Frangou; “Bu beyin görüntüleme bulguları, duygudurum ve anksiyete bozukluklarına sahip bireylerin neden olumsuz ruh hallerinde ‘kilitlenmiş’ gibi göründüklerine dair bilime dayalı bir açıklama sunar.” diyor.

“Bulgular aynı zamanda söz konusu bireylerin olumsuz düşüncelerden ve duygulardan uzaklaşamadıkları ve bunları durduramadıklarına dair deneyimlerini desteklemektedir.”

Duygudurum ve anksiyete bozuklukları, dünya çapında psikososyal rahatsızlık oranının yaklaşık %65’ini oluşturuyor ve büyük bir halk sağlığı sorununu ifade ediyor. Statistics Canada’ya göre Kanada’da her üç kişiden biri -yaklaşık olarak 9,1 milyon insan- yaşamları boyunca ruhsal bozukluklardan etkileniyor. Bu bozuklukların -çoğunlukla depresyon ve anksiyetenin- tanımlayıcı semptomları, sürekli veya tekrar eden olumsuz duygulardır.

Yakın zamanda UBC’ye katılan Frangou, New York’ta Icahn Tıp Fakültesi’nde araştırma takımı başkanı olarak bu araştırmayı başlattı.

Araştırma için Frangou ve araştırma takımı, daha önce yayınlanmış sağlıklı erişkinler ile majör depresyondan travma sonrası stres bozukluğuna kadar uzanan duygudurum veya anksiyete bozuklukları tanısı konulan bireylerin beyin aktivitelerini karşılaştıran araştırmalardan 9,000’in üzerinde beyin taramasını analiz etti.

Bu bireylerin inferior prefrontal ve parietal kortekste, insulada ve beynin duygusal ve bilişsel kontrol devrelerinde önemli bir parça olan ve devam eden zihinsel aktiviteleri durdurmak ile yenilerine geçişi sağlamakla sorumlu putamen bölgelerinin anormal derecede düşük aktivite gösterdiğini buldular.

Ayrıca duygusal düşünceleri ve duyguları işlemek için birlikte çalışan anterior singulat kortekste, sol amigdalada ve talamusta hiperaktivite keşfettiler.

UBC’ye geçişinden sonra Frangou, bu bulguları duygudurum ve anksiyete bozuklukları yaşayan bireyler için, sonuçları iyileştirebilecek beynin belirli bölgelerine gibi çok amaçlı müdahaleler yapılmasını sağlayacak yönde geliştirerek daha fazla araştırma yapmayı planlıyor.

Çalışmanın bu zamana kadar duygudurum ve anksiyete bozukluklarına sahip bireylerin beyin taramalarının en kapsamlı analizi olduğuna inanılıyor. Bu çalışma ABD National Institute of Mental Health, Alman araştırma fonu organizasyonu Deutsche Forschungsgemeinschaft ve the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme tarafından fonlanmıştır.

 

Çeviren: Zeynep Şevval Bayraktar

Kaynak: Neurosciencenews

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content