Travma ve Çocuklar: İlkokul Öncesi Öğretmenin Rolü