Farklı Mekanlarda Yapılan Egzersizlerde, Çevre Faktörünün İnsan Psikolojisine Etkisi