İnme Yaşayan Hastaların Beyin Bağlantılarını Yeniden Kurmak Depresyonu Hafifletebilir