Korku anıları bazı beyinlerde nasıl sıkışıp kalıyor?