“O Saatte Erkek Başına Ne İşin Var Dışarıda?”

     “O saatte erkek başına ne işin var dışında?” bu cümle kulağa ne kadar garip geliyor değil mi ?  Peki şöyle yapalım “O saatte kız başına ne işin var dışarda?” sizce de bir şeyler daha normalleşmedi mi? Bu örnekten de anlaşıldığı üzere flört şiddeti toplumsal cinsiyete bağlı olarak mazur görülebiliyor. Peki flört şiddeti nedir? Sugarman & Hotaling’in 1989’da yaptığı flört şiddeti tanımlaması “flört ilişkisinde partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü” şeklindedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2013 yılında yayınladığı raporda, yakın partner şiddetinin resmi ilişkileri (evlilik) ve resmi olmayan ilişkileri (flört ilişkisi, evlilik dışı seksüel birliktelik) kapsayan bir terim olduğunu vurgulamıştır. Bu flört şiddeti kimi zaman kıskançlığa kimi zaman alkol kimi zamanda sevginin arkasına sığınarak yapılıyor ama mutlaka bir yerlerde yapılmaya devam ediyor ve partnerininde bunu kabullenmişlikle birlikte mazur gördüğü olaylara dönüşebiliyor.

 

     Flört ilişkilerindeki şiddetin yapılma şekline göre türlere ayrılmaktadır. Fiziksel flört şiddeti; kişi, partnerinin bedenine kasıtlı olarak zarar vermesidir. Vurmak, tokat atmak, itmek, tekmelemek, ısırmak, tutmak, çekmek, hırpalamak fiziksel şiddet örnekleridir. Psikolojik flört şiddeti: kişi; partnerine korku uyandıracak, özgüvenini azaltacak ve saygısını zedeleyecek şekilde konuşması ve davranmasıdır. Tehdit etmek, takma isim takmak, küçük düşürücü hareketlerde bulunmak, ne yapması ve ne giymesi gerektiğini söylemek, suçlamak, yıkıcı bir şekilde eleştirmek psikolojik şiddet örnekleridir. Tüm şiddet türlerini içine barındıran psikolojik flört şiddeti, iz bırakmadığından dolayı flört ilişkilerinde en çok rastlanılan şiddet türüdür.

     Cinsel flört şiddeti; kişi, partnerini cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için zorlamasıdır. İstemediği halde öpmek, dokumak, sarılmak, istemediği halde cinsel birliktelik kurmak, cinsel birliktelik sırasında, öncesinde veya sonrasında küçümseyici ve kaba tutumlar sergilemek, cinsel birliktelik sırasında korunmaya izin vermemek cinsel flört şiddeti örnekleridir. Sosyal flört şiddeti: kişi; partnerini sosyal ilişkilerini kısıtlaması, kontrol etmesi, sosyal çevresinden soyutlanmasına ve yalnızlaşmasına neden olacak şekilde davranmasıdır. Kıskançlık yaparak sosyal ilişkilerine karışmak, kimlerle görüşüp görüşmediğine karar vermek, hangi ortamda bulunup bulunmayacağına karar vermek, sürekli birileriyle flört edip etmediğini araştırmak, sosyal medya kullanımını kısıtlamak, aile veya arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemek, kimlerle arkadaş olduğunu kontrol etmek sosyal flört şiddetidir. Israrlı takip (Stalking), ayrıldığı ya da halen birlikte olduğu kişide korku uyandırmayı, güvensiz hissettirmeyi ve gözdağı vermeyi  hedefleyerek sürekli  partnerini izlemesi ve takip etmesidir. Davet edilmediği yere gelmek, partnerinin her yerde karşısına çıkmak, arkadaş çevresinden bilgi almaya çalışmak ısrarlı takip örnekleridir.

     İki meslek yüksekokulunda yürütülen bir çalışmada şu andaki flört ilişkilerinde birinci sınıf öğrencilerinin %12.9’u şu anki ilişkisinde şiddete uğradığını söylerken; bu durum dördüncü sınıf öğrencilerinde %25.8 olarak bildirmiştir. Flört ilişkisinde şiddete yönelik tutumlarının değerlendirildiği bir çalışmada ise erkek öğrencilerin kızlara göre flört şiddetini daha onaylayıcı tutum içinde olduğu görülmüştür.

     Lise öğrencilerinde yapılan çalışmalarda son bir yılda herhangi bir tür flört şiddetine uğrama sıklığının %15-50 arasında değiştiği saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinde kadınların %31.6’sının, erkeklerin %24.4’ünün son bir yılda fiziksel şiddete uğradığı; ABD’de ise yaklaşık son bir yılda her 5 kız öğrenciden ve her 10 erkek öğrenciden birinin herhangi bir flört şiddetiyle karşılaştığı saptanmıştır.

     Selçuk ve ark.’nın  2018 yılındaki 292 üniversite öğrencisiyle yaptığı çalışmalarında araştırma sırasında flört ilişkisi olan öğrencilerin oranı %45,4’tür ve flört ilişkisinde psikolojik, fiziksel, cinsel şiddete maruziyet oranı sırasıyla %39,5, %8,5, %3,9’dur. Psikolojik şiddete maruziyet oranı kızlarda, fiziksel şiddete maruziyet oranı geçmişteki flört ilişkisinde şiddete maruz kalanlarda yüksektir.

     Flört şiddeti en başta fark edilip önlenmesi gereken bir sorundur çünkü devamında  aile içi şiddete  dönüşmesi muhtemeldir.  Peki biz flört şiddetine maruz kaldığımızı nasıl anlarız? Aslında şiddetin en tehlikeli boyutu fark edilememesidir. Bunun en temel sebebi bireysel ve toplumsal farklılıklardır. Bazı kültürler litaratürde davranışın şiddet olarak tanımlamasına rağmen davranışı şiddet olarak görmeyebilir. Toplumun kültürü şiddeti gizlemede büyük rol oynar. Bireysel farklılıklarda şiddetin kabul düzeyi ön plana çıkmaktadır. Literatürde şiddet olarak tanımlanmasına rağmen önemli ölçüde bir kitle tarafından kıskanılmak şiddet davranışı olarak görülmemektedir ( Aslan ve arkadaşları, 2008 ) . Flört ilişkisi içerisinde tartışmaların büyük bir çoğunluğunun kıskançlık davranışı nedeniyle çıktığı belirtilmektedir ( Hatipoğlu, 2013 ).  Karşıdaki kişinin bireysel ve sosyal özgürlük alanları kısıtlanıyor ve karşı taraftan kontrol altında tutuluyorsa flört şiddetine giden yola girmiştir. Flört ilişkilerinde karşılıklı olumlu kabul, ilgi, değer verme ve hoşgörü bulunmuyorsa orada flört şiddetinin ortaya çıkması kaçınılmaz bir durumdur. Burada önemli olan şiddetin her türlüsüne hakim olup yapılan davranışları mazur görmeyip gerekli önlemleri almaktır.  Flört şiddetine maruz kalanların başvuracakları kurum ve kuruluşlar:

Kadın örgütleri (1)

http://www.siginaksizbirdunya.org/tr/siddete-maruz-kaldiginizda/49-siddete-ugradiginizda-basvurabileceginiz-kadin-orgutleri

http://www.kadinininsanhaklari.org/destek-almak-icin/siddete-karsi/

Polis 155/Jandarma 156

Alo 183 Kadın, Çocuk, Özürlü, Aile Danışma Hattı

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) – İstanbul 0212 465 21 96 – 97

Alo Baro 444 26 18

(1) Kadın örgütlerini ve Hürriyet Alo Şiddet Hattı’nı aradığında adını söylemeden bilgi alabilirsin.
(2) Sosyal hizmet, psikolojik ve hukuksal danışmanlık konularında destek olur. Acil durumlar için yönlendirme yapar.

     Flört şiddetinin birçok sebebi olabilir ve birçok probleme neden olabilir. Ruhsal sağlık problemleri, madde ve alkol kullanımı, antisosyal kişilik ve davranışlar, riskli seksüel birliktelikler ve özellikle çocukluk döneminde şiddete maruz kalma ya da tanık olma önemli risk faktörlerindendir. Davranış problemleri, sosyal ilişkilerde azalma, problem çözme yeteneklerinde azalma ve iletişim kurma becerisinin azlığı da şiddete yönelten faktörlerden bazılarıdır. Birçok çalışma, düşük özsaygının hem şiddet mağduru hem de uygulayan olmak için önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulamaktadır.  Flört şiddetinin sonucu olarak özgüvende azalma, öfke patlamaları, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal bozukluklar da ön plana çıkmakta; anksiyete, depresyon, ve intihar düşüncesi ya da girişimi gibi durumların sıklıkları artmaktadır. Kronik gastrointestinal ve kardiyovasküler hastalıklarda artma uzun dönem sağlık etkileri arasında yer almaktadır

     Flört şiddeti önleme çalışmaları ülkemizde yavaş yavaş önem kazanmaya başlamıştır. Birçok strateji geliştirilmiş olup; bunlardan bazıları okul temelli programlar, problem çözme yeteneklerini ve normları geliştirme eğitimleri ile madde kullanımı ve riskli seksüel davranışlara yönelik eğitimlerdir. Yirmi adet 3 saatlik atölye çalışması, tiyatro çalışmaları ve kriz hattı kurulması ile program yürütülmüştür. Öğretmenlere 20 saatlik eğitimler verilmiş ve okul eğitimlerine on adet 45 dakikalık ders eklenmiştir. Öğrenciler için poster yarışması düzenlenmiş ve öğrenciler oylama yapmıştır. Bu programla dört izlem değerlendirmesi sonucunda müdahalede bulunulan adölesanların, kontrol grubuna göre daha az psikolojik istismar, fiziksel istismar ve cinsel partner istismarı uyguladıkları bildirilmiştir. Sağlıklı ilişkiler, cinsel sağlık ve madde kullanımının önlenmesi konusundaki dersler, temel dersler ile entegre edilmiştir. 2.5 yıllık bir takipten sonra kontrol grubunda fiziksel flört şiddeti %9.8 iken müdahale grubunda %7.4 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalar okul temelli yaklaşım ile flört şiddetinin azaltılabileceğini göstermektedir. Flört şiddetini önlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

Yazan: Rümeysa Kazmacı

Yararlanılan Kaynaklar:

Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi / Kevser Tarı Selçuk1 , Dilek Avcı1 , Yeliz Mercan / ACU Sağlık Bil Derg 2018; 9(3):302-308

MOR ÇATI

https://www.guncelpsikoloji.net/sosyal-psikoloji/flort-siddeti-h6568.html

Şiddet/ Polat, Oğuz/  2016

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content