Perversiyon

Canilerin ruhlarında da bazı namus çizgileri vardır.

Erdemin insanların gözünde değeri büyüktür,

en bozulmuş kimseler bile hayatlarında bir erdem

gösterisinde bulunmak için binlerce fırsat arar.

Les Crimes de l’amour– Marquis de Sade

​     Perversiyon genel olarak araştırmacıların cinsel yönünü ele aldığı; eski tabirle sapkınlık yeni tabirle parafili kelimeleriyle eşleşen bir kavramdır. Salt seksüel açıdan ele alındığında açıklanması noksan kalacak bir konu olan perversiyon XIX. yüzyılda Richard von Krafft-Ebing tarafından tıbbî bir kavram haline getirilmiştir. Perversiyon biyolojik anlamda bilinen cinsel ilişki dışında kendine özgü bir amaca sahip olan cinsel aktivitedir. Normal seksüalite ile perversiyon kavramları çok büyük farklılıklarla birbirinden ayrılır. Perversiyonu intrapsişik perspektiften ele aldığımızda bir örnekle ön sevişmenin asıl amacı cinsel gerilimi arttırmak ve partneri harekete geçirmek iken perverse durumlarda amaç belirgin bir gerilimin ortaya çıkmasını ve partnerin isteksizleşmesini sağlamak olarak görülür.

​     Pervertler cinsel temas kurduğu insanları bir birey olarak görmekten ziyade bireylere bir nesne gibi yaklaşırlar, karşılarındaki kişilerin tatminine de hazzına da asla önem vermezler ve bu anlamda tamamen bencil davranırlar. Perverse davranışlarda cinsel uyarım hızlı sağlanır ve genellikle orgazm ile de sonuçlanır. Perversiyonu, biyolojik birleşmeden ya da seksüel aktiviteden ayıran nokta tam olarak burada karşımıza çıkmaktadır. Pervert bireyler cinsel birleşmeden değil, partnerlerine karşı uyguladıkları kötülükten zevk alırlar.

     Pervetlerin perversif davranışlarının temelinde şiddet ve nefret yatmaktadır ve bu sebepten perversiyonun olduğu her yerde bir adli vaka vardır. Perversiyon kavramı en açık ifade ile şiddet ve nefrete erotik bir anlam yüklemek ve bu duyguları seksüel olarak ortaya çıkarmaktır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere cinselliğin cinsellik dışı bir amaca hizmet etmesi söz konusudur; perversiyon bir cinsel işlev bozukluğudur.

​     Pervertler genellikle ruhsal gelişim basamaklarında sıkıntılar yaşamış insanlardır. Sevgi ve şefkat duygularını yalnızca kendilerine kullanan pervert kişiler her zaman iyi kalmak isterler ve yaptıkları perversif davranışları iyi olarak nitelerler. Pervert eylemlerde belirgin olan “kötülük yapma” isteği olmadan perversiyona maruz kalmış kişilerin haz alamayacağı kesindir.

​     Pervert vakaların halk içinde ne oranda yaygın olduğuna dair güvenilir ve detaylı bir bilgi, bir araştırma mevcut değildir. Pervert davranış tespit edilen insanlarda tedaviler çok az bir ihtimalle olumlu sonuçlar verir ki genellikle pervertler tedaviye gelmezler çünkü yapmış oldukları davranışları kötü görmez, perversiyon olduğunu da kabul etmezler.

     Ve son olarak, eğer bu konu ilginizi çektiyse aşağıdaki kitapları okuyabilirsiniz:

​      Richard Von Krafft Ebing – Cinselliğin Psikopatolojisi 1 – 2 (Payel Yayınları)

  • Sigmund Freud – Cinsellik Üzerine (Payel Yayınları)

  • Michel Foucault – Cinselliğin Tarihi (Ayrıntı Yayınları)

  • D.A.F. Marquis De Sade – Yatak Odasında Felsefe (Ayrıntı Yayınları)

  • Elizabeth Roudinesco – İçimizdeki Karanlık Yan Sapıklığın Tarihi ( Say Yayınları)

  • Leopold Ritter von Sacher-Masoch – Kürklü Venüs (Ayrıntı Yayınları)

 

Yazan: Muhammed Taha Esmeray

Faydalanılan kaynak:

Stoller, Robert J. ( 1986 ) Perversion: The Erotic Form of Hatred. New York: Karnac Books.

Freud, S. ( 1993 ) Cinsiyet Üzerine. İstanbul: Say Yayınları.

Şah, U. ( 2011 ). Türkiye’deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (27), 88-99.

İncesu, C. (2004). Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları. Klinik Psikiyatri Dergisi, Ek 3, 3-13.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content