Author name: İlknur Örnek

İçsel Karanlığı Aydınlatmak: Jung’un Gölge Kavramına Bakış

             İnsanın iç dünyasının derinliklerinde gizlenen ve çoğu zaman fark edilmeyen bir tarafı vardır: Gölge. Carl Gustav Jung bu karanlık yüzü kişiliğimizin reddedilmiş, bastırılmış ve toplum tarafından kabul edilmeyen yönleri olarak tanımlar. Gölge karanlık ikizimizdir, eş benliğimiz, varlığımızın inkâr edilen diğer yarısıdır. Jung’un gölge kavramı bu derinliklerde dolaşırken karşılaştığımız, sıklıkla bastırdığımız ancak bilinç dışımızda hüküm …

İçsel Karanlığı Aydınlatmak: Jung’un Gölge Kavramına Bakış Read More »

Matrix Perspektifinden Beynin Gerçeklik Algısı

Gerçekliği olduğu gibi mi algılıyoruz? Yoksa algıladığımız şey bir tür yanılsama mı? Bu sorular, Plato’nun Mağara Alegorisinden Matrix filmine kadar yıllardır sadece psikolojinin değil, birçok alanın ele aldığı bir konu olmuştur. Gerçekliğimiz, duyu organlarımızla dış dünyadan aldığımız bilgilerin beyin tarafından işlenmesi ve yorumlanması sonucunda oluşan subjektif bir deneyimdir. Gerçeklik algımızın bu kadar kişisel ve subjektif …

Matrix Perspektifinden Beynin Gerçeklik Algısı Read More »

KİTLENİN PSİKOLOJİSİ: BİREYSELLİĞİN YOK OLUŞU

Bir organizmadaki hücrelerin uyum içinde bir araya gelerek tek bir varlık oluşturması gibi psikolojik kitle de birbiriyle kaynaşmış, aynı türden öğelerin oluşturduğu bir varlıktır. Bu varlığın oluşabilmesi için ilk aşamada bireyler arasında bir ortaklık bağı olması gerekir ancak ortak bir bağın bulunması bireyin bir kitlenin parçası olması için yeterli bir motivasyon olmayabilir. Bu bağlamda bireyi …

KİTLENİN PSİKOLOJİSİ: BİREYSELLİĞİN YOK OLUŞU Read More »

Zamanın Korkusu: Kronofobi

        Zaman kavramı, insanlık tarihinin ilk zamanlarından beri üzerinde düşünülen bir olgudur. Bu nedenle insan, zaman kavramını anlamlandırma çabası içinde olup hayata bir değer katma arzusu besler. Bu arzunun bir sonucu olarak insanlar, zamanın akışına göre organize olmuş ve hayatlarını düzenlemişlerdir. Bu bağlamda geçmişten bugüne değişen toplum yapısı, hızlı ve yoğun hayat tarzı insanın zamanı …

Zamanın Korkusu: Kronofobi Read More »

Scroll to Top
Skip to content