Bağlanma Stilleri

Ünlü bir psikolog olan John Bowlby, bağlanma davranışlarına büyük ölçüde odaklandı. “Bağlanma
davranışı,bir bireyin başka bir bireye yakınlık kazanması veya bu bireye yakınlık kazanmasıyla
sonuçlanan herhangi bir davranış şeklidir” (Bowlby, 1988, s. 27).

Bağlanma davranışları yaşam döngüsü boyunca gözlemlenir; ancak bunlar en çok erken çocukluk
döneminde ve bir tehdide tepki olarak ortaya çıkar. Ünlü bir bağlanma araştırmacısı olan Mary
Ainsworth, çocukları inceledi. Ainsworth üç ana bağlanma türü tanımlamıştır: güvenli bağlanma,
güvensiz-dirençli bağlanma ve güvensiz-kaçınmacı bağlanma (Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall,
1978).

Araştırmalar, çocukluk bağlanma stillerinin yetişkinlikte bulunanlarla
tutarlı olduğunu göstermiştir. Bireylerin çocukluk döneminde bakıcılarıyla etkileşimleri sonucunda geliştirecekleri bağlanma stilleri, yetişkin romantik ilişkilerinde sergilenen bağlanma stillerine benzer olacaktır (Hazan ve Shaver, 1987). Bağlanma stilleri, partner seçimimizi, diğer önemli kişilerle ilişki kurma biçimimizi ve ilişkimiz
boyunca sergilediğimiz davranışları etkileyebilir. Sonuç olarak, ilişkiyle
ilgili davranışlar incelenirken bağlanma stilleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

Bağlanma Tarzının İlişkisel Sonuçları

Birçok çağdaş araştırmacı, bağlanmayı iki farklı boyut kullanarak değerlendirir: kaçınma ve kaygı.
Kaygı ve kaçınma boyutları, yetişkin bağlanma tarzlarındaki değişkenliğin büyük bir kısmını yakalar
(Brennan ve diğerleri, 1998, aktaran Etcheverry, Le, Wu ve Wei, 2013). Ayrıca, bağlanma ve kaygı
düzeyleri, insanların romantik ilişkilerini etkileyebilir. (Rusbult ve diğerleri, 2001, aktaran Etcheverry
ve diğerleri, 2013).

Kaygı boyutu, bir kişinin partneri tarafından reddedilecekmiş gibi ne sıklıkta hissettiği ile ilgilidir.
Sonuç olarak, çok fazla kaygısı olan insanlar, terk edilme korkusu nedeniyle partnerleriyle yakınlık
kurma eğilimindedir. Kaygı ölçeği yüksek olanlar bağlanmaya aşırı odaklıdır ve “ilişkilerinde yoğun
olarak yakınlık isterler” (Etcheverry ve diğerleri, 2013, s. 547).

 
Bağlanmayla ilgili kaygısı olan bireyler, olası terk edilme konusunda stres yaşarlar ve bağlanma figürlerine çok az güvenirler. Partnerlerine yakın olmadıklarında kendilerini güvensiz hissederler ve genellikle ilişkileri hakkında uzun uzun düşünürler (Rholes, Paetzold ve Friedman, 2008). Neyin yanlış gittiğine veya neyin yanlış gidebileceğine odaklanarak çok zaman harcarlar.
 
Kaçınma düzeyleri, bir kişinin duygusal yakınlıkta ne kadar rahat hissettiğiyle ilgilidir (Butzer ve Campbell, 2008). Araştırmalar, “kaçınma konusunda daha yüksek puan alan kişilerin ilişkilerine daha az yatırım yapma eğiliminde olduklarını ve psikolojik ve duygusal olarak partnerlerinden bağımsız kalmaya çalıştıklarını”
göstermiştir (Hazan & Shaver, 1994, aktaran Butzer & Campbell, 2008, s. 141).
 
Etcheverry ve ark. (2013) yüksek kaçınmanın “yakın ilişkilere daha az değer verilmesi ve bağlanma
ihtiyaçlarını karşılamak için ilişkilere daha az güvenilmesi” ile ilişkili olduğunu belirtmektedir (s. 547). Bağlanma ile ilgili kaçınmaları yüksek olanlar, kendilerini partnerlerinden uzaklaştırırlar. Esasen, ilişki
kurdukları kişiyi kaybetme korkusuyla fazla yaklaşmaktan kaçınırlar.
 
Butzer ve Campbell (2008) 116 evli Kanadalı çift üzerinde bir çalışma yürütmüştür. Çiftlerin
bağlanma, evlilik ve cinsel doyum düzeylerini ölçtüler. Sonuçlar, kaygı ve kaçınma düzeyi yüksek olan
bireylerin evliliklerinde daha az cinsel doyuma sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca, kaçınan
partnerleri olanlar da cinsel olarak daha az tatmin olmuşlardır (Butzer ve Campbell, 2008).
 
Hem kaygı hem de kaçınma boyutunda düşük puan alan bireyler güvenli bir şekilde bağlanırlar.
Güvenli bağlanan bireyler, ilişkilerinde en uyumlu ve rahat kişiler olma eğilimindedir. Kişinin
partnerine güvenli bir şekilde bağlanması genel ilişki doyumunda da büyük rol oynar (Rholes,
Paetzold ve Friedman, 2008).
 
Ecem Beyza YAVUZ
 
Kaynak:
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/finding-love-the-scientific-take/201709/attachment-styles

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Skip to content