Mart 2022

3 Mart 2022

Öz Saygı

Özsaygı, bireyin kendisi hakkında olumlu ya da olumsuz tüm görüşleridir (Baumeister, 1998). Coopersmith (1967) özsaygıyı, bireyin kendisine karşı kişisel tutumu olarak tanımlamaktadır. Özsaygı sadece içsel faktörlerle […]
3 Mart 2022

Rüyaların Yorumu

Rüya Nedir? Rüya, evreleri olan aynı zamanda görsel ve işitsel olarak hissettiğiniz bir duygu bütünlüğüdür. Zaman kavramı olmayan rüya, saniyeler içinde görülür ve gerçek dünyadaki zaman […]
3 Mart 2022

Müzik Eğitiminin Bilişsel Düşüşe Etkisi

Bilişsel düşüş, sağlıklı yaşlanmanın önünde önemli bir engeli temsil eder. Bu bilişsel düşüşe meydan okumanın bir yolu, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önleyen müdahaleleri keşfetmektir. Müzik eğitimi, […]
3 Mart 2022

Duyguları Anlamak

Duygu, bilincin ‘his’ yönü olup üç öğe ile nitelendirilir: Bunlar, belirli bir fiziksel uyarılmışlık, duyguyu dış dünyaya gösteren belirli bir davranış ve duyguların içsel bir farkındalığıdır. […]